Algemene verkoopvoorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en aankoop van producten via onze website.

1.2 Voordat u een bestelling plaatst op onze website, wordt u gevraagd om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.3 Dit document heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten die u als consument heeft (zoals rechten op grond van de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Extra Charges) Regulations 2013 of de Consumer Rights Act 2015).

2. Interpretatie

2.1 In deze voorwaarden:

(a) "wij" betekent onze vertegenwoordigers van deze website met onze gegevens vermeld in sectie 22.1; en

(b) "u" betekent onze klant of potentiële klant,

        en "ons", "onze" en "uw" moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

3. Bestelproces

3.1 De reclame voor producten op onze website vormt een "uitnodiging tot behandeling" in plaats van een contractueel aanbod.

3.2 Er komt geen contract tussen u en ons tot stand, tenzij en totdat we uw bestelling accepteren in overeenstemming met de procedure uiteengezet in deze sectie 3 of [alternatieve bestelprocedure].

3.3 Om via onze website een contract aan te gaan om producten bij ons te kopen, moeten de volgende stappen worden genomen: u moet de producten die u wilt kopen aan uw winkelwagentje toevoegen en vervolgens naar de kassa gaan; als u een nieuwe klant bent, moet u een account bij ons aanmaken en inloggen; als u een bestaande klant bent, moet u uw inloggegevens invullen; zodra u bent ingelogd, moet u de leveringsmethode van uw voorkeur selecteren en uw bestelling bevestigen en akkoord gaan met de voorwaarden van dit document; u wordt doorgestuurd naar de website van onze betalingsdienstaanbieder en onze betalingsdienstaanbieder zal uw betaling afhandelen; wij sturen u dan een eerste ontvangstbevestiging; en zodra we hebben gecontroleerd of we aan uw bestelling kunnen voldoen, sturen we u ofwel een orderbevestiging (op dat moment wordt uw bestelling een bindend contract) of we bevestigen per e-mail dat we niet aan uw bestelling kunnen voldoen.

3.4 U krijgt de gelegenheid om invoerfouten te identificeren en te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst.

4. Producten

4.1 De volgende soorten producten zijn of kunnen van tijd tot tijd beschikbaar zijn op onze website: elektrische fietsen, accessoires.

4.2 We kunnen de producten die beschikbaar zijn op onze website periodiek wijzigen en we verbinden ons er niet toe om door te gaan met het leveren van een bepaald product of type product.

5. Prijzen

5.1 Onze prijzen staan ​​vermeld op onze website.

5.2 We zullen van tijd tot tijd de prijzen op onze website wijzigen, maar dit heeft geen invloed op eerder gesloten contracten.

5.3 Alle in deze voorwaarden of op onze website genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

5.4 Het is mogelijk dat prijzen op de website onjuist worden vermeld; dienovereenkomstig zullen we prijzen verifiëren als onderdeel van onze verkoopprocedures, zodat de juiste prijs aan u wordt meegedeeld voordat het contract van kracht wordt.

5.5 Naast de prijs van de producten kan het zijn dat u bezorgkosten moet betalen, die u vóór de inwerkingtreding van de verkoopovereenkomst wordt meegedeeld.

6. Betalingen

6.1 U dient tijdens het afrekenproces de prijzen van de door u bestelde producten te betalen.

6.2 Betalingen kunnen van tijd tot tijd worden gedaan via een van de toegestane methoden die op onze website worden vermeld.

(a) PayPal met PayPal Express / Paypal Checkout (momenteel niet beschikbaar);

(b) Mastercard;

(c) Visum;

(d) AmericanExpress;

(ee) Giropay;

(f) Ideaal;

(g) Koppeling;

6.3 Als u ons enig verschuldigd bedrag onder deze algemene voorwaarden niet betaalt in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan kunnen wij de bestelde producten en/of door schriftelijke kennisgeving aan u op elk moment de verkoopovereenkomst annuleren voor de producten.

6.4 Als u een onterechte creditcard, debetkaart of andere terugboeking uitvoert, bent u ons binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijke verzoek verschuldigd:

(a) een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de terugboeking;

(b) alle door ons gemaakte kosten van derden in verband met de terugboeking (inclusief kosten gemaakt door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever);

(c) administratiekosten van EUR 25.00 inclusief btw; en

(d) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven opgelopen bij het invorderen van de bedragen waarnaar in dit artikel 7.4 wordt verwezen (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten),

        en om twijfel te voorkomen: als u de bron van een boeking op uw kaartafschrift of andere financiële overzichten niet herkent of zich niet herinnert, en als gevolg daarvan een terugboeking uitvoert, vormt dit een ongerechtvaardigde terugboeking voor de doeleinden van dit artikel 6.4.

7. Leveringen

7.1 Ons beleid en onze procedures met betrekking tot de levering van producten zijn uiteengezet in ons leveringsbeleidsdocument. Voor exacte data en aanvullende leveringsinformatie verwijzen wij u naar onze Verzending.

7.2 Wij zorgen ervoor dat de producten die u koopt, worden afgeleverd op het afleveradres dat u tijdens het afrekenproces opgeeft.

7.3 Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw producten te leveren op of vóór de datum voor levering vermeld in de orderbevestiging of, als er geen datum is vermeld in de orderbevestiging, binnen 3-11 dagen na de datum van de orderbevestiging voor lokale bestellingen. Wij behouden ons echter het recht voor om binnen of maximaal 30 dagen te leveren.

7.4 Wij garanderen dat, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, alle leveringen van producten zullen worden verzonden binnen 5 dagen volgend op de laatste ontvangst van de betaling en de datum van de orderbevestiging.

8. Overeenkomsten op afstand: herroepingsrecht

8.1 Dit artikel 8 is van toepassing als en alleen als u aanbiedt om een ​​contract met ons aan te gaan, of een contract met ons aangaat als consument – ​​dat wil zeggen als een persoon die geheel of hoofdzakelijk handelt buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Voor de 30 dagen geld-terug-garantie verwijzen wij u naar onze 30 dagen retour- en restitutiebeleid.

8.2 U kunt een aanbod om een ​​contract met ons aan te gaan via onze website intrekken of een contract dat met ons is aangegaan via onze website annuleren (zonder opgaaf van reden voor uw herroeping of annulering) op elk moment binnen de periode:

(a) te beginnen met het indienen van uw bod; en

(b) eindigend aan het einde van 30 dagen na de dag waarop de producten in uw fysieke bezit komen of in het fysieke bezit van een persoon die door u is aangewezen om ze in bezit te nemen (of, als het contract voor de levering van meerdere producten is, partijen of stukken van iets, 30 dagen na de dag waarop de laatste van die producten, partijen of stukken in uw fysieke bezit komen of in het fysieke bezit van een door u aangewezen persoon om ze in bezit te nemen).

8.3 Om een ​​aanbod tot contract in te trekken of een contract te annuleren op de basis die wordt beschreven in deze sectie 8, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract in te trekken of te annuleren (al naargelang het geval). U kunt ons hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring waarin de beslissing wordt uiteengezet. In geval van herroeping kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het herroepingsformulier dat wij u ter beschikking zullen stellen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.4 Indien u een overeenkomst herroept op de in dit artikel 8 beschreven gronden, dient u de producten naar ons terug te sturen (op het door ons opgegeven retouradres) of aan ons of een door ons gemachtigde persoon te overhandigen. U moet zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 8 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om het contract te annuleren, voldoen aan uw verplichtingen waarnaar in dit artikel 14 wordt verwezen. U dient de directe kosten voor het retourneren van de producten te betalen.

8.5 Als u een bestelling annuleert in overeenstemming met deze sectie 8, ontvangt u een volledige terugbetaling van het bedrag dat u aan ons hebt betaald met betrekking tot de bestelling, inclusief de bezorgkosten, behalve:

(a) als u kiest voor een soort levering die meer kost dan de goedkoopste soort levering die we aanbieden, behouden wij ons het recht voor om het verschil in kosten tussen de soort levering die u hebt gekozen en de goedkoopste soort levering die we aanbieden te behouden ; en

(b) zoals anders bepaald in deze sectie 8.

8.6 Indien de waarde van de door u geretourneerde producten met enig bedrag wordt verminderd als gevolg van de behandeling van die producten door u die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen, kunnen wij dat bedrag op u verhalen aan de contractprijs. We kunnen dat bedrag terugvorderen door het in mindering te brengen op een aan u verschuldigde terugbetaling of door u te vragen dat bedrag rechtstreeks aan ons te betalen. Behandeling die verder gaat dan de behandeling die redelijkerwijs in een winkel zou kunnen worden toegestaan, gaat voor deze doeleinden verder dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen.

8.7 Wij betalen geld terug op dezelfde manier als waarmee u betaald heeft, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling.

8.8 Tenzij we hebben aangeboden om de producten af ​​te halen, zullen we een aan u verschuldigde terugbetaling verwerken als gevolg van een annulering op de basis beschreven in dit artikel 9 binnen de periode van 14 dagen na de dag waarop we de geretourneerde producten hebben ontvangen of ( indien eerder) na de dag waarop u ons het bewijs levert van het terugzenden van de producten. Als we de producten niet naar u hebben verzonden op het moment van herroeping of annulering of hebben aangeboden om de producten af ​​te halen, zullen we de aan u verschuldigde terugbetaling onverwijld en in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na de dag verwerken. waarop wij van de herroeping of opzegging op de hoogte worden gesteld.

8.9 U heeft geen recht om een ​​contract zoals beschreven in dit artikel 8 te annuleren voor zover het contract betrekking heeft op:

(a) de levering van niet-geprefabriceerde goederen die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of goederen die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

9. Garanties en verklaringen

9.1 U garandeert en verklaart ons dat:

(a) u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan;

(b) u de volledige bevoegdheid, bevoegdheid en capaciteit hebt om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden;

(c) alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw bestelling waar, nauwkeurig, volledig en niet-misleidend is; en

(d) u ​​de producten in ontvangst kunt nemen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en ons leveringsbeleid.

9.2 Wij garanderen u dat:

(a) we hebben het recht om de producten die u koopt te verkopen;

(b) de producten die we aan u verkopen, worden verkocht zonder enige last of last, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

(c) u zult genieten van het stille bezit van de producten die u koopt, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

(d) de producten die u koopt, overeenkomen met elke beschrijving die op onze website is gepubliceerd; en

(e) de producten die u koopt van bevredigende kwaliteit zijn.

9.3 Al onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van producten veranderen of interfereren niet met deze algemene voorwaarden, het leveringsbeleid en ons retourbeleid.

9.4 Al onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van producten zijn uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en behoudens Sectie 11.1, zijn alle andere garanties en verklaringen uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;

(c) aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) alle verplichtingen uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving,

        en, als u een consument bent, worden uw wettelijke rechten niet uitgesloten of beperkt door deze algemene voorwaarden, behalve voor zover toegestaan ​​door de wet.

10.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie 10 en elders in deze algemene voorwaarden:

(a) zijn onderworpen aan Sectie 10.1; en

(b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of verband houden met het onderwerp van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

10.5 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gezien dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zult indienen met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid uiteraard niet beperken of uitsluiten zichzelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).

11. Annulering van de bestelling

11.1 We kunnen een contract onder deze algemene voorwaarden onmiddellijk annuleren, door u schriftelijk op de hoogte te stellen, indien:

(a) u een bedrag dat u op grond van dat contract aan ons verschuldigd bent, niet op tijd en volledig betaalt; of

(b) u begaat een schending van dat contract.

11.2 U kunt een contract onder deze algemene voorwaarden onmiddellijk annuleren door ons een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te geven, als we een schending van dat contract begaan.

11.3 We kunnen een contract onder deze algemene voorwaarden annuleren door u schriftelijk op de hoogte te stellen als we verhinderd zijn om dat contract na te komen door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot het niet beschikbaar zijn van grondstoffen, componenten of producten, of een stroomstoring, arbeidsconflict dat een derde partij raakt, overheidsvoorschriften, brand, overstroming, rampen, oproer, terroristische aanslagen of oorlog.

12. Gevolgen van het annuleren van een bestelling

12.1 Indien een overeenkomst onder deze voorwaarden wordt geannuleerd in overeenstemming met artikel 11:

(a) we hebben geen enkele verplichting meer om producten te leveren die niet zijn geleverd op de datum van annulering;

(b) u blijft, indien van toepassing, verplicht om te betalen voor producten die zijn geleverd op de datum van annulering (onverminderd enig recht dat wij mogelijk hebben om de producten terug te vorderen); en

(c) alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen niet langer van kracht zijn, behalve dat Secties 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 van kracht blijven na beëindiging en voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

13. Toepassingsgebied

13.1 Deze algemene voorwaarden vormen geen toewijzing of licentie van enige intellectuele eigendomsrechten.

13.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van diensten door ons of een derde partij met betrekking tot de producten (anders dan bezorgdiensten).

14. Variatie

14.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

14.2 Een herziening van deze voorwaarden is van toepassing op overeenkomsten die op enig moment na de herziening zijn aangegaan, maar heeft geen invloed op overeenkomsten die zijn gesloten vóór het tijdstip van de herziening.

15. Opdracht

15.1 U stemt er hierbij mee in dat we onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen - op voorwaarde dat, als u een consument bent, een dergelijke actie niet dient om de garanties die u ten goede komen te verminderen onder deze voorwaarden.

15.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

16. Geen vrijstellingen

16.1 Van enige schending van enige bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden wordt afstand gedaan, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij die niet in overtreding is.

16.2 Geen enkele verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden zal worden opgevat als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van enige andere schending van die bepaling of enige schending van enige andere bepaling van dat contract.

17. Scheidbaarheid

17.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht.

17.2 Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

18. Rechten van derden

18.1 Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren of te worden afgedwongen door een derde partij.

18.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

19. Gehele overeenkomst

19.1 Behoudens Sectie 10.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons leveringsbeleid en ons retourbeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de verkoop en aankoop van onze producten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de verkoop en aankoop van onze producten.

20. Wet en jurisdictie

20.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Hongkong.

20.2 Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hong Kong.

21. Wettelijke en regelgevende openbaarmakingen

21.1 We zullen geen kopie van deze algemene voorwaarden opslaan, specifiek met betrekking tot elke gebruiker of klant, en als we deze algemene voorwaarden bijwerken, zal de versie waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, niet langer beschikbaar zijn op onze website. We raden u aan om een ​​kopie van deze algemene voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

21.2 Deze algemene voorwaarden zijn alleen beschikbaar in de Engelse taal.

22. Onze gegevens

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B Eén hoofdplaats 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) het gebruik van het contactformulier op onze website; of

(c) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.

fout:
ENGWE Online winkel | Koop EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijk
0
Winkelmandje