Garantie

1. Inleiding

1.1 We begrijpen dat u van tijd tot tijd problemen kunt ondervinden met uw apparaat binnen de garantiedatum.

1.2 We hebben dit beleid opgesteld om u in staat te stellen een apparaat in perfecte staat te verkrijgen onder de juiste omstandigheden.

1.3 Dit beleid is van toepassing op al onze klanten, ongeacht hun geografische locatie.

1.4 Dit beleid is van toepassing op alle bestellingen die via onze website worden geplaatst.

2. Garantie en service

2.1 De garantie wordt uitgeoefend wanneer het ontvangen product niet foutloos werkt of niet beschikt over de kenmerken die op de garantiekaart of reclameboodschap worden vermeld, of wanneer een productdefect optreedt binnen de eerste 12 maanden vanaf de datum van aankoop. De verkoper verbindt zich ertoe dat de fouten zullen worden opgelost overeenkomstig artikel 5.3, of gecorrigeerd overeenkomstig artikel 5.4.

2.2 De verkoper verwerkt kwesties van sectie 5.4 binnen 45 dagen na de dag waarop we uw geretourneerde product hebben ontvangen. De verkoper stuurt binnen 5.3 dagen na identificatie van het probleem een ​​reserveonderdeel van artikel 7.

2.3 Indien de verkoper de koper niet binnen 45 dagen een oplossing biedt, zal de verkoper het product kosteloos vervangen door een identiek, nieuw en foutloos product.

2.4 De verkoper biedt garantie op alle producten. De garantie voor volledig elektrische voertuigen is van toepassing op de batterij, elektronische componenten en motoren. Het chassis en de carrosserie vallen niet onder de garantie. Ook geen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals banden, lampen etc.). Er wordt geen rekening gehouden met de garantie als het gaat om mechanische schade aan het apparaat of schade die voortvloeit uit mechanische schade aan het apparaat. Het niet opvolgen van de instructies voor gebruik, opslag en onderhoud kan leiden tot uitsluiting van de garantie.

2.5 De ​​garantie sluit de rechten van de consument die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van de verkoper voor productdefecten niet uit.

3. Garantieverklaring

3.1 De verkoper verklaart:

(a) dat het product feilloos zal functioneren tijdens de garantieperiode van 12 maanden wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met het doel en de gebruiksaanwijzing,

(b) dat op uw verzoek, binnen de garantieperiode en goedgekeurde garantieaanvraag, de verkoper op eigen kosten zal zorgen voor het verhelpen van defecten en gebreken aan het product.

(c) dat de verkoper niet gekwalificeerd is om een ​​technische beoordeling te maken met betrekking tot mogelijke defecten en dus niet kan besluiten het product te vervangen zonder advies van de technische dienst van de importeur.

(d) kwaliteit of foutloze werking garandeert gedurende de garantieperiode, die ingaat op het moment dat de goederen bij de consument worden afgeleverd.

3.2 De garantievoorwaarden zijn:

(a) bij het indienen van een garantieverzoek moet u het bestelnummer, een gecertificeerde garantiekaart, de originele aankoopfactuur (of een kopie van beide) overleggen;
– dat er niet met het product is geknoeid door een persoon die daartoe niet bevoegd was;
– dat de koper (gebruiker) het apparaat heeft behandeld en gebruikt volgens de bijgevoegde instructies:

(b) de koper dient binnen 8 dagen na aankoop zichtbare gebreken aan het toestel te melden;

(c) alleen tijdens de garantieperiode Engwe's technici zijn het geautoriseerde servicecentrum voor problemen uit paragraaf 5.4;
– dat de garantiestickers en zegels niet beschadigd of verwijderd zijn;
– De accu wordt minimaal elke 30 dagen opgeladen en ontladen.

(d) tijdens de garantieperiode is elk servicecentrum of elke gebruiker geautoriseerd voor het onderhoud van eenvoudige problemen uit artikel 5.3;

(e) de kwestie beschuldigd binnen 12 maanden na de datum van ontvangst van het product,

4. De garantie is niet van toepassing:

4.1 De garantieservice is niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en invloeden van buitenaf (binnenbanden, karkas, banden, lagers…).

4.2 De garantie wordt evenmin in aanmerking genomen bij onjuiste instelling en behandeling van het apparaat, mechanische defecten, defecten door onprofessionele, nalatige behandeling van het product, elke onbevoegde ingreep in het apparaat, indien het defect is ontstaan ​​door het gebruik van ongeschikte verbruiksartikelen als er niet-originele onderdelen in de onderdelen van het apparaat zijn geïnstalleerd, als gevolg van een te hoge spanning of elektrische stroom, overmacht, blikseminslag, leeglopen van de batterij, onjuiste reiniging van producten of onderdelen daarvan en het binnendringen van vloeistof in het apparaat.

4.3 Alvorens het apparaat voor service te overhandigen, moet het worden ontdaan van alle onzuiverheden.
Bij oneigenlijk gebruik, gebruik van geweld en ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een geautoriseerde servicedienst, is de garantie niet van toepassing. Deze garantie beperkt uw wettelijke rechten niet.

4.4 Het product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

5. Garantieproces:

5.1 Om gebruik te kunnen maken van uw rechten onder deze polis, moet u contact met ons opnemen om een ​​retourautorisatienummer te verkrijgen en vervolgens een begeleidend briefje met vermelding van dat nummer op het product plaatsen. Vul dit document in, onderteken het en stuur het ons over de Contactformulier of email.
- Download (.pdf) garantieclaimformulier

5.2 Vul in het garantieclaimformulier de volgende informatie in: de datum van aankoop, bestelnummer, model van het artikel, gedetailleerde beschrijving van de fout, naam, achternaam, adres en telefoonnummer, of vul het formulier volledig in .

5.3 vanwege de aard van het apparaat en online aankopen, worden eenvoudige reparaties die naar schatting 10 - 30 minuten duren, opgelost door een gratis reserveonderdeel naar het adres van de koper te sturen met video-instructies voor het vervangen van het onderdeel dat problemen veroorzaakt . Bovendien wordt 30,00 EUR aan de koper terugbetaald. Dergelijke reparaties bestaan ​​uit, maar zijn niet beperkt tot;

(a) vervanging van het led-voorlicht, achterlicht, pedalen, remhendels, voor- en achterspatborden, standaard, spatbordhouders, batterijhouder, crank,

(b) afstellen van versnelling derailleur, remkracht, stuur, snelheidslimiet/ display unit/ ODO,

(c) vervanging van de display-eenheid, displaycontroller, controller-eenheid, gashendel, batterijconnector, voor-/midden-/achterassen, voorvork

5.4 alle storingen die niet onder artikel 5.3 vallen en die worden beschouwd als moeilijk op te lossen problemen, worden uitsluitend gerepareerd door het serviceteam van engwe.netto. Door de fiets op het adres van de koper op te halen, daar te repareren Engwe's servicecentrum en het in perfecte staat terugsturen naar de koper, gratis. Dergelijke reparaties bestaan ​​uit, maar zijn niet beperkt tot;

(a) vervanging van de printplaat van de batterij, batterijlaadpoort, stroommaïs, achterste motornaaf met binnenelementen,

(b) vervanging van vrijloopcassettes, pedelec-sensoren,

5.5 de verkoper regelt, in overleg met de koper, de afhaling van het product op het adres van de koper van de problemen onder artikel 5.4. De koper is verplicht de goederen overeenkomstig paragraaf 6. zorgvuldig te verpakken en voor afhaling gereed te maken. De ophalingen worden uitgevoerd door de gecontracteerde koeriersdienst.

5.6 verkoper of de geautoriseerde servicemonteur onderzoekt het artikel en stelt vast of het een reparatie binnen de garantie betreft of een andere reparatie

5.7 informeert de klant hierover tijdig

6. Instructies voor het correct inleveren van het pakket

6.1 Het apparaat dient goed en stevig verpakt te worden zodat het tijdens transport niet beschadigd raakt. Verpak het in de originele verpakking of een andere geschikte en schokbestendige verpakking. De koeriersdienst kent de inhoud van het pakket niet, waardoor er soms ruw met het pakket wordt omgegaan. Om schade aan het product te voorkomen, is het noodzakelijk om het apparaat in de verpakking te beschermen met een zachte film zodat het niet beschadigd raakt, zelfs niet bij een val of ruwe behandeling. De inhoud moet zich in een kartonnen doos bevinden, waarin de inhoud van de zending moet worden gescheiden tussen het karton met honingraat, golfkarton of polyvinyl met bubbels, en de inhoud van de doos moet worden gevuld. Het pakket moet zodanig verpakt en beschermd zijn dat de inhoud bestand is tegen een val van de riem, dat wil zeggen een val van 1 meter hoogte.

6.2 De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die is ontstaan ​​tijdens het transport van het apparaat en die wordt geacht te zijn ontstaan ​​voordat het apparaat in gebruik werd genomen.

6.3 Wij raden u aan een foto van de verpakking te maken voordat u het pakket verzendt. De afzender van het pakket is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste verpakking of onvoldoende bescherming van het apparaat in het pakket.

6.4 Stem de exacte afhaaldatum van het product af met de service. In het geval van een apparaat binnen de garantieperiode en goedgekeurde garantie vallen de verzendkosten onder Engwe.net.

6.5 Verzendkosten voor reparaties buiten de garantie of niet-goedgekeurde garantie worden aan de klant in rekening gebracht. Als het apparaat niet langer onder de garantie valt, wordt een apparaatinspectiekost van 35,00 € en verzendkosten in beide richtingen in rekening gebracht, gelijk aan de oorspronkelijk in rekening gebrachte verzendkosten.

fout:
ENGWE Online winkel | Koop EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijk
0
Winkelmandje